Pedagogisch project Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is het stadsbestuur van Gent. Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze van de levensbeschouwelijke vakken (katholieke godsdienst, islam, niet-confessionele zedenleer…) is gewaarborgd. Het onderwijs dat binnen onze school door de leerkrachten wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het stadsbestuur in een door haar erkend pedagogisch project. Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leerkrachten wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld het pedagogisch project te respecteren. Beslissingen inzake het Onderwijs Stad Gent, rekening houdend met de geldende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het stadsbestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van het Onderwijs Stad Gent. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van de democratisch verkozen gemeenteraad.